ARXIU
  1. Quins criteris s’han seguit per la instal·lació de les càmeres que controlen els semàfors del creuament del carrer de la Sang amb el carrer Senyera?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. Considera que la freqüència dels cicles dels semàfors que regulen el citat creuament es l’adequada?
Feta per Compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. Quins són els criteris que s’han seguit per mantindre en funcionament les 24 hores els semàfors del citat creuament quan la resta dels semàfors s’apaguen a certa hora de la nit?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. Quin percentatge de les quanties de les multes de transit arriben a l’Ajuntament i quin a la Mancomunitat que les tramita i cobra?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. Des de molt abans de la renovació de les voreres de l’avinguda Verge del Puig, la segona etapa dels semàfor peatonal del creuament amb el carrer Senyera parpelleja con si estiguera en la tercera fase, produint inseguretat als vianants. Es conscient d’aquest fet?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. La renovació de les voreres de l’avinguda Verge del Puig va comportar la supressió d’una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Senyera. Esta prevista la seua reposició?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA

  1. Perquè no s’han reposat les marques viaries d’estacionament dels números pars de l’avinguda Verge del Puig, així com les marques de la plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda del numero 18 de la mateixa avinguda?
Feta per compromís el 10/10/2015

CONTESTADA