ARXIU
  1.  Quan es pensa netejar el descampat de l’aqueria de la rulla, ja que el veïns afirmen que hi han contenidors, ara el vells, però també estaven els nous, mobiliari urbà retirat, faroles, bancs material de construcció dels carrers quan s’estan fent reformes tot adobat per una bona quantitat d’herba que fou podada un poquet esta setmana passada i bona cosa de rates i insectes
Feta per compromís el 05/11/2015

ESPERANT RESPOSTA