ARXIU
  1. Quines son les mesures que està prenent l’juntament en aquests moments per poder donar cabuda al poble als refugiats?
Feta per compromís el 05/11/2015

ESPERANT RESPOSTA

  1. Quins són els espais públics que aquestos ( els refugiats) cobriran i quines són les seues condicions?
Feta per compromís el 05/11/2015

ESPERANT RESPOSTA