web analytics

El col·lectiu de Picanya valorarà en la pròxima assemblea la impugnació de la publicació de l’acord d’adjudicació de la piscina coberta de Picanya.

Com sabeu, l’anterior adjudicatària va fer fallida i s’ha tingut que adjudicar a una de nova.

L’ajuntament ha tingut que fer front a millores i subsanació de deficiències perquè entrara la nova empresa, un cost afegit al que ja ens costa i ha costat la piscina. No oblidem que a més del cost que assumeix l’ajuntament que paguem entre tots i totes religiosament, l’entrada no té un preu que responga al servei públic i municipal que és.

L’aprovació plenària es feu en un acte en el qual els membres de la corporació no tenien ni el dictamen de la comissió informativa preceptiu, ni la documentació en temps i forma tal i com estableix la legislació vigent. Això en un Ple extraordinari, molt important aquesta última matisació a efectes legals.

No és la primera vegada que la majoria absoluta socialista picanyera actua així i per això, el col·lectiu valorarà la impugnació legal per aconseguir l’anul·lació i evitar que aquest funcionament anòmal continue.