web analytics

Picanya s’incorpora al servici de gestió tributària de la Diputació de València. La sol·licitud de Picanya, un municipi de l’Horta amb més d’11.000 habitants, se sumisca a la de més de 200 municipis i ens locals perquè siga la corporació provincial qui s’encarregue de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

D’aquesta forma, Picanya és ja un més dels ajuntaments que confien la seua gestió tributària a la Diputació, després de l’aprovació de la sol·licitud en el ple de desembre, i ho fa en companyia de Gavarda, que també ha demanat la seua inclusió en aquest servei que presta l’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar.

La Diputació de València, a través del Servei de Gestió Tributària, presta als ajuntaments els serveis de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, tasca que té un xicotet cost que el departament de Gaspar ha anat reduint progressivament des de l’inici de la legislatura. L’última d’aquestes revisions a la baixa es va produir fa un parell de mesos, quan el ple de la Diputació va aprovar rebaixar del 3% a l’1,75% la taxa que cobra per realitzar aquesta tasca, a més de suprimir algunes tarifes com la del servei d’actualització del padró de l’IBI.

La inclusió i ampliació de servici a estos tres municipis posa de manifest que cada vegada són més els alcaldes i alcaldesses que confien en el treball dels tècnics de la Diputació per a gestionar els seus tributs, la qual cosa els permet ampliar la seua capacitat per a gestionar els recursos municipals de manera més eficient i alliberar part d’aqueixos recursos per a dedicar-los a altres assumptes que redunden en benefici de la ciutadania.

“La idea és que el cost de la recaptació voluntària se seguisca reduint i que cap ajuntament pague més per derivar la seua gestió a la Diputació”, ha explicat el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar. La previsió que s’ha fet des d’aquest departament estima que dels 6.363.439 euros que es van recaptar l’últim any que es va aplicar el 3%, es passarà a recaptar 4.093.937 euros en 2018. És a dir, més de dos milions d’euros es quedaran a partir d’ara en els ajuntaments i seran els alcaldes i alcaldesses els qui decidisquen en què s’han d’invertir.