web analytics

  La proposta presentada el 17 de gener per Compromís, per gravar els caixers automàtics dels bancs que fan ús de la via pública, ha estat aprovada en l’últim plenari (vore l’apartat d’aquest web “Propostes polítiques presentades”).
  La proposta del PSOE presentada que assumia la proposta de Compromís, modificava la qüantia impositiva reduint-la en més d’un 40%.
   Compromís ha posat de manifest el diferent tracte que se li dona a les entitats bancàries respecte als ciutadans, als quals no se’ls aplica uns impostos baixos, al contrari, aquest ajuntament ja està arribant, en molts aspectes, al màxim que li permet la llei. Tot i això ens congratulem que per fi, les entitats bancàries tributen per ocupació de via pública com qualsevol altre ciutadà o comerç.