1. Proposta. Per ampliar la ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública (Caixers automàtics).
  2. Proposta per ampliar horari dela biblioteca municipal.
  3. Proposta per recuperar els habitatges buit i facilitar el lloguer.
  4. Proposta de conveni FGV-Ajt.Picanya per facilitar descomptes a aturats, pensionistes i estudiants. Contestació Alcaldia.
  5. Proposta millora de l’ordenança per ocupació de via pública de cadires i taules.
  6. Proposta de Bases Generals que han de regir per cobrir llocs vacants de forma definitiva.
  7. Proposta de Bases per a la creació de borses de treball per cobrir llocs de forma temporal.