web analytics

 

  1. Proposta. Per ampliar la ordenança reguladora de la taxa per ocupació de via pública (Caixers automàtics).
  2. Proposta per ampliar horari dela biblioteca municipal.
  3. Proposta per recuperar els habitatges buit i facilitar el lloguer.
  4. Proposta de conveni FGV-Ajt.Picanya per facilitar descomptes a aturats, pensionistes i estudiants. Contestació Alcaldia.
  5. Proposta millora de l’ordenança per ocupació de via pública de cadires i taules.
  6. Proposta de Bases Generals que han de regir per cobrir llocs vacants de forma definitiva.
  7. Proposta de Bases per a la creació de borses de treball per cobrir llocs de forma temporal.