Els pressupostos de l’any passat (2020) no podien preveure l’impacte de la pandèmia.

Aquesta pandèmia a debilitat el teixit social, econòmic i humà.

Els pressupostos del 2021 calien amb un disseny adaptat a aquesta contingència, a aquesta realitat, però la proposta del Sr. Almenar ens ha entristit.

El pressupost en general s’incrementa en un 17% cosa que en les partides econòmiques que afecten les necessitats més bàsiques relacionades amb la Covid, baixen clarament.

L’excepció són l’ajuda a domicili (un dels programes de benestar social) i “les inversions per Covid” eixes coses com per exemple el regal de termòmetres als comerços (per a què??).

Hem de recordar que tant en el 2020 com en el 2021, les administracions de la GVA i Diputació, sí que han incrementat ostensiblement eixes partides i han injectat als municipis, molt més. La corresponsabilitat de l’ajuntament de Picanya, està demostrant-se mínima.

En la votació de la proposta d’alcaldia, el PSOE i C’s votaren a favor, el PP s’abstingué, i Compromís pels motius exposats, ens posicionàrem en contra.

Com es manifestà per diferents oradors al plenari, aquests pressupostos eren clarament continuistes, quan els moments socials són totalment diferents, al final del 2020 que al final del 2021.