web analytics

Has provat tirar paper, plàstic o vidre durant el confinament? Doncs pots tindre un problema.

La Policia Local hui ha amonestat a un ciutadà per tirar el paper al reciclatge. Un diumenge a les 12 h. És correcte? Vejam.

El Reglament de Policia i bon govern de la vila de Picanya, estableix al seu art 25:
S’estableix amb caràcter obligatori el servei d’arreplegada domiciliària de fem.
Els fems que es produïsquen en vivendes, locals de negoci o indústries es depositaran en bosses tancades de plàstic en els contenidors que a l’efecte depositarà l’Ajuntament en la via pública, de 20.00 a 22.00 hores, prèvia separació de residus, havent de deixar el contenidor tancat després de la seua utilització.
Els llocs on s’ubiquen els contenidors seran determinats per l’Ajuntament mitjançant marques pintades en el paviment del carrer, estant prohibit canviar els contenidors de la dita ubicació.
Queda prohibida la manipulació de fem en els contenidors.
La violació d’esta norma serà considerada com a falta lleu.

Està clar que la norma no distingeix clarament quan diu “fem” entre orgànic, plàstic, paper, etc. Que ho fa de forma genèrica. La literalitat empara la interpretació de la policia. Aquesta mateixa literalitat obligaria a dur el paper, plàstic i vidre tot embolicat en bosses de plàstic “es depositaran en bosses tancades de plàstic…“, atenció a aquestes caixes grans de cartó intentant encabir-les en bosses de plàstic! A més, no volem reduir la presència de plàstic?, hem de fer servir bosses de plàstic en vegada de paper perquè “la literalitat” de la interpretació policial no origine una denúncia?

Quan es va redactar la norma, clarament l’horari estava condicionat a una retirada del “fem orgànic” en els contenidors de residus generals, a unes hores per part de l’empresa encarregada (a primeres hores del matí) per això condicionava l’hora màxima a les 22 h i, la prèvia d’inici, es condiciona per evitar que els residus orgànics estiguen moltes hores dipositats (problemes d’olors, descomposició…) que en estiu poden generar problemes als veïns que estiguen a prop.

Quin problema genera que una persona de Picanya, diposite unes caixes de cartó, plegades, sense bossa de plàstic, un diumenge a les 12 h? Entenem que cap. Ni hi ha un horari d’arreplegada específic ni el cartó, vidre o plàstic per estar unes hores més ocasionen cap molèstia.
El confinament condiciona aquest fet? Entenem que tampoc, si la persona ha d’eixir a tirar, eixirà exactament, una vegada, igual a les 19 h que a les 20 h, ja que està permesa l’eixida a tirar el fem. Que es pretén concentrar a tot el veïnat que vulga reciclar en dues hores al dia?, això beneficia les mesures de prevenció d’alguna manera?

Als contenidors de paper, vidre, plàstic, no existeix al cartell informatiu cap condicionant horari. És més, l’ecoparc mòbil que és instal·lat a Picanya, estableix un horari al llarg del dia!

Des de Compromís, proposarem una modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern, per evitar que la “literalitat” interpretada per algun policia entre en col·lisió amb el sentit comú i evita qualsevol perjudici als administrats a Picanya.