Explicació Plenari

1. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DESPESA DE CARÀCTER PLURIANUAL ANYS 2015-2016.

S’aprova una despesa de 59.290€ (10.000 enguany i la resta al 2016) per reurbanitzar el semàfor “multero” del c/ Senyera.

Compromís fa constar que per eixe cost es podria haver redissenyat el vial, amb una rotonda i l’eliminació del semàfor, així s’eliminaria el ris, es pacificaria el trànsit i s’eliminaria la despesa de manteniment semafòric per al futur i permetria l’estalvi, destinar-ho a altres fins.

PSOE: Sí. COMPROMÍS: Abstenció. PP: No.  C’s: Abstenció.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE BÉNS IMMOBLES.

S’aprova la modificació  per incrementar la bonificació a les famílies nombroses.

Unanimitat.

3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

S’aprova la de l’únic candidat que s’ha presentat.

Unanimitat.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PRIVATS D’AIGUA POTABLE.

Compromís fa constar l’enganyifa d’aquesta proposta. I diguem enganyifa per no fer servir un adjectiu més contundent.

S’afirma en l’argumentació per part del PSOE què l’increment esdevé per la desaparició d’una empresa que consumia el 35% de l’aigua de Picanya i, al repercutir els costos fixos entre els usuaris, això justifica l’increment del 3,16% de mitjana als abonats. En cap cas indica que a més hi han altres elements que incideixen, per exemple l’aparició d’un Fons Social per a bonificacions per a famílies amb problemes, que ho paguem entre tots en el nostre rebut.

Tot i ser del 3,16 enguany, des del 2012 (any que començàrem a denunciar increments abusius), l’increment acumulat és del 8,43%, per contra l’IPC en el mateix període és negatiu del -0,5%.

Cal fer esment com a informació que en el nostre rebut paguem, no sols el consum de l’aigua, si no també la que es perd per les canonades, els costos de manteniment, la recerca de fuites, benefici empresarial, les cridades que rep l’empresa, la lectura de comptadors, els vehicles que fa servir l’empresa, les nòmines dels treballadors, les despeses d’administració, l’emissió de factures, la gestió dels impagats, les obres que es realitzen, la renovació de la xarxa, el fons social, etc. No es paga del pressupost municipal, ho paguem entre tots amb el nostre rebut.

La rebaixa de la taxa de la Tamer, farà que se’ns quede un rebut semblant, però, en un any que podíem haver tingut una rebaixa en un element com l’aigua, bàsic, aquesta rebaixa desaparega per l’apujada municipal.

PSOE: Sí. COMPROMÍS: No. PP: No.  C’s: No. (S’aprova amb el vot de qualitat de l’Alcalde).

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.

S’aprova permetre ubicar incineradores al tanatori i al cementeri.

Unanimitat.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE CORRECCIÓ D’ERRORS EN MODIFICACIÓ ANNEX II SUBVENCIONS DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL EXERCICI 2015

Subsanació d’errada.

Unanimitat.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.