Dijous 17 de desembre. Plenari Extraordinari.

Ordre del dia:

1. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DESPESA DE CARÀCTER PLURIANUAL ANYS 2015-2016.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE BÉNS IMMOBLES.
3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PREUS PRIVATS D’AIGUA POTABLE.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE CORRECCIÓ D’ERRORS EN MODIFICACIÓ ANNEX II SUBVENCIONS DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT LOCAL EXERCICI 2015

Arxivat en: Plenari Extraordinari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.