Plenari 8 de novembre


   Convocat el Plenari del mes de novembre, a les 20,30 hores, el pròxim dia 8, dijous, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta anterior. UNANIMITAT
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de modificació de crèdits nº
16/2012, per suplements de crèdit.

UNANIMITAT
4.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits nº 01/2012.

UNANIMITAT
5.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de modificació de crèdits nº
18/2012, per transferències de crèdit.

PSOE: SÍ  PP: NO  COMPROMIS: SÍ
 6.- Proposta d’aprovació d’establiment de nova taxa i aprovació de l’Ordenança Fiscal
corresponent, com d’aprovació provisional de modificació de Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2013.

PSOE: SÍ  PP: NO  COMPROMIS:NO
 7.- Proposta d’adhesió de l’ addenda de gestió de l’ecoparc.
UNANIMITAT 
8.- Proposta d’acceptació de vials.
UNANIMITAT 
9.- Proposta regulació terrasses tancades amb finalitat lucrativa al domini públic.
PSOE: SÍ  PP: SÍ  COMPROMIS: ABSTENCIÓ
10.- Presentació de Mocions.
A) Presenta PSOE. Modificacions legislatives hipotecàries.
PSOE: SÍ  PP: ABSTENCIÓ COMPROMIS:SÍ
B) Presenta PSOE. Reducció tarifes elèctriques dels pous de regants.
UNANIMITAT
A) Presenta PP. Declaració institucional de suport a la nova Llei contra la violència familiar del PP a la Generalitat.
PSOE: SÍ  PP: SÍ COMPROMIS: NO (Intervenció llegida del regidor motivant el NO)
11.- Precs i preguntes.
 (Preguntes de Compromís)
a) Al Plenari del 2 de febrer, s’aporvà una moció presentada per Compromís que estblia la constitució d’una Comissió per reglamentar les cerimònies civils. Quan es convocarà?
b) Pregue done les instruccions oportunes per no fer notes de premsa o informacions oficials assignant responsabilitats inexistents als regidors del consistori.
c) Des del 27 de juny del 2011 he estat demanant una certificació plenària, fins i tot amb resolució favorables del síndic de greuges i acceptació per part de l’alcaldia amb data 27 de juny de 2012, estem a novembre i no la he rebut. Vull fer constar en acta que demane oficialment la certificació a la Secretària de l’ajuntament.

Arxivat en: Plenari

Comentaris

  1. Anonymous diu:

    A la vista del video del plenari, Compromis podria explicar el motivu perque l´ajuntament fa en les modificacions de credtis un pago per importe del voltatnt de 17.000 euros a l´empresa que gestiona la piscina cuberta, quant esta ya reb de l´ajuntament una ajuda anual del voltant de 400.000 euros…?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.