Plenari de desembre, 2011. Dijous, 1 de desembre a les 20,30 h.

Convocat el Plenari ordinari del mes de desembre. Al Saló Plenari a les 20,30 h.
 
1.-Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
Es dona compte.
2.-Proposta aprovació pòlisses tresoreria a concertar en l’any 2012.
Per valor aprox. de 2.050.000€
PSOE a favor.
PP en contra.
Compromís, abstenció.
3.-Proposta aprovació Pressupost Municipal any 2012.
Proposta de Compromís de eliminar l’assistència tècnica de l’habitatge, i reduir diverses partides per estalviar 100.000 i incremenatr les partides de sevreis socials en igual quantia formalitzant contractes a gent aturada per reforçar tasques municipals, beneficiant-se, els interessats, l’ajuntament i tots els ciutadans.
Destaquem que en cultura es gasten per a tot l’any 61 mil euros i només per a balls de saló 28 mil. Pensem que no és correcte.
Així mateix destaquem que per exemple, la pisicina coberta “municipal” ens costa bastant més que tot el capítol d’acció social.
PSOE a favor.
PP en contra.
Compromís, abstenció.

Intervenció de Compromís. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Intervenció PSOE (realment rèplica a Compromís) (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Rèplica de Compromís. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Intervenció del PP.  (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Rèplica de l’Alcalde a intervencions grups.  (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

4.-Presentació de mocions.

a) Moció presentada pel PSOE. Amb motiu del dia internacional contra la violència de génere.

PSOE a favor.
PP en contra. (per contindre manifestacions partidistes)
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

b) Moció presentada pel PSOE. Per adoptar l’impost de patrimoni al País Valencià.

PSOE a favor.
PP en contra.
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

c) Moció presentada pel PSOE. Sol·licitant a la Generalitat el pagament dels programes PAMER i EMCORP.

PSOE a favor.
PP en contra.
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)


d) Moció presentada pel PSOE. Creació pel Consell dels fons de Cooperació Municipal a nivell autonómic.

PSOE a favor.
PP en contra.
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

e) Moció presentada pel PP. Per permetre als partits de l’oposició participar al “De Casa en Casa”.

PSOE en contra.
PP a favor.
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

f) Moció presentada per Compromís per Picanya.  Per ratificar la legalitat vigent i respectar eixos criteris en els processos de selecció i borses de treball municipal.

PSOE en contra.
PP a favor.
Compromís, a favor.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Intervenció de PSOE a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Rèplica de Compromís. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

5.-Precs i Preguntes.

Intervenció de Compromís a la Moció. (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Intervenció del PSOE en precs i preguntes . (imatges obtingues de PicanyaTV, podeu vore el video sencer ací)

Preguntes fetes fer Compromís per Picanya:
1.- Pregunta.
A la pregunta del plenari passat no s’ha contestat allò que demanava, reitere la pregunta:
En setembre es realitzà una boda. Encara no s’havia aprovat cap taxa municipal. Per què el Sr. Alcalde canvià d’opinió respecte a una petició de finals de juliol ala qual se li negà eixa possibilitat? Coneixia el Sr. Alcalde al què li ho demanava en setembre?, si no estaven aprovades les taxes, quina se li cobrà?. Com és possible que l’ajuntament no sàpiga si ja s’havien celebrat bodes com se m’ha contestat?.

2.- Prec.
Pregue conste en acta que malgrat l’afirmació del Sr. Alcalde en les seues contestacions a preguntes de plenaris anteriors, les actes de la Junta de Govern Local NO M’HAVIEN ESTAT ENTREGADES i si he pogut accedir a elles, és perquè m’he interessat a mig matí i el informàtic m’ha habilitat a les 14,44 h. per poder vore-les.
3.- Prec.
Que s’incorporen a l’ordre del dia els temes que propose l’oposició. Reconeguent la potestat del President de la Corporació a incorporar-les o no, pot trobar-se en la convocatòria d’un plenari extraordinari per part de regidors de l’oposició i el resultat de la seua negativa a la participació i el debat, seria un cost superior per a l’ajuntament.
4.- Pregunta. MGN.
Arran de contestacions seues a les meues preguntes què “no tenien clar si els representants de la Corporació en la MGN els tenia que nomenar algun òrgan municipal” jo li preguntí en el plenari passat si “Ja està clar si legalment els representants de la Corporació en la MGN han d’estar nomenats per algun òrgan municipal?”
Vostè m’ha contestat que en una sessió de fa pocs dies s’ha aprovat un reglament i que la presidència pot delegar, jo no li pregunte això.
Li pregunte si “Ja està clar si legalment els representants de la Corporació en la MGN han d’estar nomenats per algun òrgan municipal?”

5.- Prec:

Que quan l’ajuntament informe públicament de les seues activitats o es presente a concursos com el de CONAMA no falseje la realitat, ja que de “més de 70 bicicletes” que publicita al concurs, en la realitat, no arribem a 42 (i això tenint en compte que les que vostè em contesta que han patit desperfectes, estan en funcionament, cosa que dubte, perquè si algun veí vol fer ús d’una bicicleta, s’enterarà que en la majoria de casos no pot fer servir ni 1 tant se val (com li ha passat al que subscriu en les tres ocasions que les ha necessitades i després de recórrer distintes instal·lacions municipals. )

6. Prec.

Que es modifique la web municipal i la futura “publicitat” que es puga fer al respecte i es pose que la gespa artificial ha estat finançada per una promotora privada i no per l’ajuntament com s’ha publicitat en Picanya TV, en la web i en la inauguració. Això he pogut esbrinar-lo després que el jutjat m’entregara la documentació que el sr. Alcalde em negava i a la qual, la justícia, ha demostrat que en tenia dret. 

7. Pregunta. 
En les eleccions a Cortes Generales del 20 de maig, l’ajuntament tornà a oferir la possibilitat de donar servei de càtering als interventors dels partits polítics, i així se’ns va requerir a les formacions polítiques que informàrem de quants anaven a fer-lo servir, (se suposa que per a la previsió de la comanda):
– quines formacions contestaren afirmativament?
–  i quantes persones digueren que anaven a fer ús d’ell?. Espere que no em diga que no ho sap perquè la funcionaria que telefonava, anava apuntant i el número se li diria a la persona responsable per a la comanda.
8.- Prec.
Pregue es tinga en consideració reestablir l’enllumenat públic del camí al poliesportiu, almenys fins mitja hora després del tancament de la instal·lació perquè els nostres veïns, alguns molt joves, puguen transitar amb garanties. Així mateix, en el pla d’estalvi, s’evite deixar sense il·luminació carrers sencers i es procure o bé reduir intensitat o jugar amb l’alternança de fanals.
9.- Pregunta
S’ha contractat recentment a una Psicòloga en base a un pla d’ajudes de foment de l’Ocupació Salari-Jove:
– Quina tasca va a realitzar?
– Quin procés de selecció ha hagut?
– Quantes persones han optat?
– Qui ha seleccionat la persona?.
El Plenari d’aquest mes no hem pogut gravar-lo per imponderables sorgits a última hora.

Arxivat en: mocions, Plenari, pòlisses, pressupost

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.