web analytics

La Direcció General de Comerç ha aprovat 3 línies d’ajudes, una per a mercats, altra per a comerç i altra per a comerç rural que poden ser molt útils per als comerços del nostre municipi. El període de sol·licitud de les ajudes va des de l’1 de gener fins al 31 de juliol. Però qui les havia demanat abans del 15 de juny, ha de tornar a fer la sol·licitud per a demanar-les de nou.

Caldrà presentar: sol·licitud, factura i justificant de pagament.

Vos adjuntem els links a les ajudes.

AVALEM MERCATS: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19928&version=amp

AVALEM COMERÇ: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921

AVALEM COMERÇ RURAL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19924