Plenari Extrordinari 26 de juliol 2012

1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de
l’Entitat Local any 2011.
4.- Donar compte al ple de la corporació d’ informe de la intervenció municipal
sobre avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la
vista de la liquidació del pressupost de l´any 2011 (L.O. de estabilitat
pressupostaria).
5.- Donar compte al ple de la corporació d’ informe de la intervenció municipal
sobre avaluació anual any 2011 del pla de sanejament financer de la
corporació.
6.- Proposta d’acceptació de tram de carrer (CV-406) per part de la Diputació
Provincial. PP i PSOE a favor. Compromis en contra (per assumir per part de l’ajuntament, despesa innecessària).
7.- Estudi de permuta de terrenys de l’Ajuntament i Diòcesis de València. PP i PSOE a favor. Compromis en contra. (per manca de motivació i argumentació)
8.- Proposta modificació del reglament municipal de policia i bon govern. Unanimitat

Arxivat en: Diputació, esglèssia, Permuta, Plenari Extraordinari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.