Compromís demana l’empara judicial per incompliment de l’ajuntament dels drets fonamentals de participació pública

L’ajuntament de Picanya, publicità, realitzà i inaugurà la gespa del camp de futbol del poliesportiu.
 L’ajuntament publicità en any preelectoral que la gespa havia estat finançada per la’juntament de Picanya.
La, aleshores regidora d’Iniciativa Helena Ferrando, preguntà en una Comissió Informativa per eixa inversió i se li digué verbalment, “l’ha pagada el promotor del PAI”.
Iniciativa-Compromís, va demanar per escrit (gener 2011) la documentació de l’expedient, sense resposta.
6 MESOS, després, sense contestació. L’actual regidor va demanar l’accés personal a l’expedient en juny de 2011, dret que assisteix a qualsevol regidor, tenint l’alcalde un termini màxim de 5 dies naturals per denegar-ho motivadament. Passat 8 dies, sense denegació, ni comunicació de lloc, dia i hora per a l’accés, el regidor es presentà en les oficines d’Urbanis i la funcionaria digué “no tinc l’expedient”, el secretari municipal, moments després, una cosa semblant i davant d’això, no ens ha quedat altre remei que demanar empara a la justícia per poder tindre la informació i transparència de la gestió que la llei exigeix als governants.
El dia 27 de juliol es presentà davant el jutjat de guàrdia l’anunci del contenciós o demanda per la protecció de drets fonamentals (el de participació i informació) de l’exercici de les funcions de regidor, entenet què vulnerades, flagrantment per l’acalde que representa a l’ajuntament de Picanya.
Compromís demanarà que les costes judicials siguen assumides pel Sr. Alcalde, de forma personal, perquè no és una errada o una acció fonamentada de l’ajuntament, si no, una omissió del deure conscient i negligent de l’obligació i eixa actitud no té que carragar-la sobre el ja gran, dèficit pressupostari municipal i repercutri-la sobre el conjunt de ciutadans de Picanya.
De moment no és una actitud generalitzada i en un alt % de casos sí que estem rebent la informació demanada, el que no volem és que siga, com diu la llei, tota i l’alcalde decidisca quin sí o quina no, depenent dels seus interesos i no del compliment de la legalitat. Estem a l’espera d’altres informacions demanades què en algun cas puntual ja estan entrant també en el mateix camí que aquesta. En concret, la informació dels processos de selecció que han passat les 9 persones que vol funcionaritzar l’ajuntament o la confimració que en la majoria de casos, no han passat cap, informació que no donàrem com a taxativa i confirmada fins la contestació o l’absència d’aquesta.
Ara esperarem una reacció acusant-nos de desleialtat per no haver estat subsimos i acceptar la vulneració dels nostres drets. O fins i tot que això li suposa un cost judicial a l’ajuntament, com si tinguèrem nosaltres la culpa de l’incompliment de la legislació per part del Sr. Alcalde, i diguem Sr. Alcalde, ja que en aquest cas no hi ha equip de govern ja que no ha delegat CAP COMPETÈNCIA en cap regidor (dels pocs ajuntaments on n tenim regidors delegats, de Cultura, festes, esports, etc).

Ací recopilació documental

Arxivat en: Alcalde, demanda, funcionarització, incompliment legal, informació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.